Vragen of dealer worden?
BEL: 038 - 203 1003

Privacyverklaring Royal-Douche

Royal-Douche onderschrijft de noodzaak om op een correcte en verantwoorde wijze met uw persoonsgegevens om te gaan.

Verwerking persoonsgegevens
Bij Royal-Douche worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is in de uitvoering van de productie.

Persoonsgegevens kunnen onder andere door ons worden verzameld tijdens telefoongesprekken met onze medewerkers, bij mailwisselingen met onze medewerkers, door het bezoeken van onze website. 

De persoonsgegevens welke wij verwerken lopen uiteen van persoonsgegevens van contactpersonen en van onze dealers. Bij de verwerking zorgen wij ervoor dat er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig voor een gedegen advies, alsmede de (financiële) afwikkeling daarvan.

Waarborgen

 • Uw persoonsgegevens worden niet met derden buit Nederland gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u, worden volstrekt persoonlijk behandeld;
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hierboven genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, of door ons ingeschakelde derden, die noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn;
 • Alle medewerkers van Royal-Douche hebben een geheimhoudingsbeding en er wordt binnen onze organisatie regelmatig aandacht gevraagd voor privacy bewaking van dossiers. Tevens geldt er een Protocol Datalekken waarna gehandeld dient te worden ingeval van een (mogelijke) datalek. Alle datalekken worden geregistreerd en er worden verbetertrajecten afgesproken als dat mogelijk en nodig is.

Standaardmaatregelen
De standaardmaatregelen die Royal-Douche neemt om een eventueel verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken, zijn de volgende;

 • Royal-Douche zorgt voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van het kantoor en de door haar gebruikte (klant)systemen;
 • Indien medewerkers thuis werken dienen zij in de thuissituatie privacy maatregelen te nemen;
 • Indien Royal-Douche gebruik maakt van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derden op;
 • Door de waarnemers van Royal-Douche worden in beginsel persoonsgegevens verwerkt ingeval van ziekte, afwezigheid, vakantie of spoed;
 • De (persoons)gegevens worden door Royal-Douche niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.
 • Slechts indien u aan Royal-Douche uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren, bewaren wij uw persoonsgegevens langer.
 • Indien u gebruik gemaakt heeft één van de rechten van betrokken dan zal Royal-Douche uw verzoek conform de geldende wetgeving en binnen de daarvoor gestelde termijn afhandelen.

Uw rechten
U heeft onder de AVG de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op correctie van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

U kunt gebruik maken van deze rechten door het invullen van een online formulier op onze website.

Royal-Douche zal uw verzoek binnen de wettelijke termijn afhandelen.

Bezoek aan onze website
Op onze website kunt u gebruik maken van online bestelformulier. Voor een goede verwerking van deze dienstverlening worden de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt:

 • Datum en tijdstip van de paginaoproep
 • Klantgegevens
 • Dealer gegevens

Functionaris gegevensbescherming
Alhoewel Royal-Douche daar niet toe verplicht is, beschikt zij over een interne Functionaris Persoonsgegevens (FG), Frank Karssen.

U kunt de FG van Royal-Douche bereiken via telefoonnummer: 038 - 333 33 43 t.a.v. Frank Karssen of via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ondanks de zorgvuldigheid, welke Royal-Douche aan de dag legt ten aanzien van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht hebben over onze werkwijze.

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door onze FG niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot

De Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

0900 – 2001201

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging privacyverklaring
Royal-Docuhe behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Ijsselmuiden 25 mei 2018

Royal-Douche

 

 

Over Royal-Douche

Een tijdloos en onmiskenbaar concept dat geheel naar wens en met zorg geproduceerd wordt door mensen die houden van hun vak.

Spoorstraat 56, 8271 RW, IJsselmuiden

038 - 203 1003

info@royal-douche.com

Volg Ons

Waarom Royal-Douche

 • ✓ Eigen fabriek
 • ✓ Kwaliteit
 • ✓ CE Normen
 • ✓ Maatwerk
 • ✓ Een totaal pakket
 • ✓ Long-Life coating